banner

Bellis

Kudrnatá srst

Podíváme se, jak se dědí u morčátek kudrnatá srst. Když mluvím o kudrnaté srsti mám na mysli jak dlouhosrstou, tak i krátkosrstou. Máme hned čtyři druhy genů, které způsobují odlišnou strukturu srsti:

- gen US teddy - značí se písmeny Fz - pro hladkou srst, fz - pro srst kudrnatou - velká písmena pro srst hladkou nám značí, že kudrnatá srst se dědí recesivně

- gen rex, texel, merino, alpaka, mohér se značí písmeny Rx - pro hladkou srst a rx - pro srst kudrnatou

- gen Curly, Lunkarya - celkem nově vyšlechtěný druh u kterého je narozdíl od ostatních dominantní kudrnatost, značí se Lu - kudrnatá srst a lu - hladká srst

- gen Švýcarský teddy , recesivní vůči hladké srsti


US teddy

Blíže se teď podíváme na problematiku genů Fz -, fz - . Kudrnatost je recesivní, tím pádem se podřizuje hladké srsti. U hladkých morčat Fz - svým způsobem nezáleží na druhé alele, jelikož první je dominantní a tak se druhá alela nemůže nijak projevit na vzhledu. Ovšem, pokud je hladké morčátko Fz fz, znamená to, že má vlohu pro chov US teddy. U nás se pro toto označení používá zkratka ATG (americký teddy gen). Z následující tabulky můžeme vyčíst: Jeden rodič hladký bez vlohy pro US teddy (Fz Fz) dá ve spojení s morčetem US teddy (fz fz) vždy hladká morčata s ATG.

  Fz Fz
fz Fz fz Fz fz
fz Fz fz Fz fz

 

Dalším krokem v chovu by bylo spojení hladkého morčete ATG s morčetem US teddym. Jak vidíme, z toho spojení nám vznikne 50% hladkých morčat ATG a 50% morčat US teddy.

  Fz fz
fz Fz fz fz fz
fz Fz fz fz fz

 

V následující tabulce si ukážeme, jaké případy v praxi mohou nastat (týkají se krátkosrstých morčat):

hladké x hladké > hladké
hladké x US teddy > hladké ATG
hladké ATG x hladké > 50% hladké, 50% hladké ATG
hladké ATG x hladké ATG > 25% hladké, 50% hladké ATG, 25% US teddy
hladké ATG x US teddy > 50% hladké ATG, 50% US teddy
US teddy x US teddy > US teddy


Rex, texel, merino, alpaka, mohér

Teď se podíváme na druhý gen rex, texel, merino, alpaka a mohér , který se svou dědičností bude podobat genu US teddyho, jelikož i zde je kudrnatost recesivní. To znamená, že hladká srst Rx - je dominantní a může nést vlohu pro recesivní kudrnatost (Rx rx), což se ale na vzhledu nijak neprojeví. Tuto vlohu u nás označujeme zkratkou TG (texel gen). Naopak hladké morče bez vlohy označujeme Rx Rx. Kudrnaté morče pak označujeme rx rx. V následující tabulce si ukážeme případ u spojení kudrnatého a hladkého morčete z čehož nám vyjdou hladká mláďata s vlohou pro kudrnatou srst, s TG.

  Rx Rx
rx Rx rx Rx rx
rx Rx rx Rx rx

 

Dalším spojením pro nás bude hladké morče TG s morčetem kudrnatým. Názorně vidíme, že se nám mohou narodit z 50% hladká morčata s vlohou pro kudrnatou srst a z 50% kudrnáči.

  Rx rx
rx Rx rx rx rx
rx Rx rx rx rx

V praxi mohou nastat tyto případy:

hladké x hladké > hladké
hladké x kudrnaté   hladké TG
hladké x hladké TG   50% hladké, 50% hladké TG
hladké TG x hladké TG   25% hladké, 50% hladké TG, 25% kudrnaté
hladké TG x kudrnaté   50% hladké TG, 50% kudrnaté
kudrnaté x kudrnaté   kudrnaté

 

Lunkarya, curly

Teprve před pár lety byly vyšlechtěny nové druhy, a to lunkarya a curly Lu -, lu - . Pokud o nich slyšíte poprvé, koukněte na článek neuznané druhy. Zajímavostí je, že gen těchto plemen se od ostatních zcela liší a je dominantní nad hladkou srstí. Takže Lu - je značení pro kudrnatou srst a lu - je označení pro rovnou srst. Z čehož nám vyplývá následující: Ze spojení lunkarya/curly s morčetem s hladkou srstí nám nám vzejdou kudrnatá mláďata s vlohou pro rovnou srst.

  Lu Lu
lu Lu lu Lu lu
lu Lu lu Lu lu

 

CH teddy

Poslední známým genem pro kudrnatou a polodlouhou srst je gen pro švýcarského teddyho . Ten se opět od ostatních liší, je ale stejně jako dva první a základní geny recesivní vůči hladké srsti. Dědí se tedy shodně s genem pro US teddyho. I tak bysme ho měli pro pořádek odlišovat.