banner

CavyBook

Anubis

Plemena:
Počet chovaných morčat: 0
Počet evidovaný odchovů: 0
Navštívit

Basileus

Plemena: peruánec, rozeta, hladké, anglický crested
Počet chovaných morčat: 36
Počet evidovaný odchovů: 53
Navštívit

Bellis

Plemena: šeltie, coronet
Počet chovaných morčat: 12
Počet evidovaný odchovů: 147
Navštívit

Bonanza

Plemena: coronet, šeltie, texel
Počet chovaných morčat: 16
Počet evidovaný odchovů: 8
Navštívit

from Spruce

Plemena: merino, šeltie, coronet
Počet chovaných morčat: 12
Počet evidovaný odchovů: 12
Navštívit

Indian Way

Plemena:
Počet chovaných morčat: 0
Počet evidovaný odchovů: 0
Navštívit

KROMEL

Plemena: skinny, hladké, peruánec, us teddy
Počet chovaných morčat: 15
Počet evidovaný odchovů: 6
Navštívit

od Petronely

Plemena: anglický crested, hladké, us teddy
Počet chovaných morčat: 10
Počet evidovaný odchovů: 3
Navštívit

Skinny od Dorotky

Plemena: skinny, hladké
Počet chovaných morčat: 13
Počet evidovaný odchovů: 6
Navštívit

Z Blanenského podhradí

Plemena: šeltie, coronet, texel
Počet chovaných morčat: 9
Počet evidovaný odchovů: 1
Navštívit